Webp.net-gifmaker (2)

follow2

ILESa

 

Projekt “Iles” prezentuje odmienne od standardowego podejście do organizacji przestrzeni. Główna idea polega na budowaniu przestrzeni za pomocą formacji meblowych – wysp. Standardowe układy lokali mieszkalnych najczęściej oparte są na elementach rozstawionych po obwodzie pomieszczeń, pod ścianami. Koncepcja “wyspy” zakłada centralny układ mebli, konfigurację rozbudowywaną od środka pomieszczenia. W tym przypadku użytkownik ma wielostronny dostęp do poszczególnych elementów zestawu. Meble zostały zaprojektowane w taki sposób, aby swoją formą oddzielać od siebie poszczególne strefy.

ILES project presents a custom approach to space organization. The main idea is to build space with furniture formations called “islands”. Unlike standard residential arrangement where furniture elements are set under the walls, “island” concept assumes a central furniture setting. It means that the configuration is expanded from the center of the room. In this case user has multilateral access to each unit of the set. Form of particular furniture has been designed to provide division into zones.

schematcmyk

Określone przez nas grono odbiorców to młodzi ludzie należący do pokolenia Milenium. Grupa ta ceni sobie przede wszystkim meble funkcjonalne. Bliska jest im również minimalistyczna estetyka a także niestandardowe rozwiązania, które pozwalają im się wyróżniać. Milenialsi często zmieniają miejsce zamieszkania, dlatego zależy im na meblach mobilnych, łatwych do przenoszenia i ponownego montażu.

Project is addressed to young people of Millennial generation. This group primarily values functional furniture. They tend to prefer minimalistic approach to the design and custom solutions, which let them stand out. Millennials often change their place of residence, that’s why they care about mobile furniture which are easy to move and reassemble.

 

2  3

kuchnia gotowa

Inspiracją do stworzenia takiej formy mebli był organiczny kształt kamieni (który widać w zagłówku, blacie stolika oraz lustrze), a także budowanie przestrzeni za pomocą linii, płaszczyzny i bryły. Ich czysta graficzna forma podkreślona została przez brak koloru, który mógłby narzucić dodatkową jakość. Zróżnicowane zostały jedynie przez fakturę poszczególnych elementów.

The inspiration for creating such a form of furniture was the organic shape of the stone (which can be seen in the headboard, table top and mirror), as well as building the space using lines, planes and blocks. Their pure graphic form was emphasized by the use of only black color. They are varied by different materials and factures. The background for the collection is made up of walls in “millennial pink” color.

 

3

 DSC_0051 (2)aa   _DSC1361a

 

W projekcie głównym materiałem konstrukcyjnym jest rurka stalowa o średnicy 20mm malowana proszkowo oraz surowa płyta CDF. Do wypełnienia poduszek i puf użyta została łuska kaszy gryczanej. Z połączenia łuski gryki i barwionej żywicy epoksydowej powstał autorski materiał, który został użyty do wykonania blatu kuchennego oraz ozdobnych zaślepek.

The main material is powder coated steel pipe (diameter of 20mm) and raw CDF plank which is originaly produced in black. An important material is also buckwheat groat. It fills pillows and in combination with epoxide resin creates our own material which is used as a kitchen worktop and decorative plugs at the end of steel pipes.

 

schemat kaszya

ku3  żywica krzesełko2

materiał4

materiał3a

materiał2

materiał1

Video at: https://vimeo.com/236074961

 

Advertisements